Top Pic

Alingsås lasarett (AT)

Uppdaterat 20170906

AT på Alingsås lasarett sätter fokus på klinisk tjänstgöring. AT-läkaren har goda möjligheter att utveckla sin kliniska förmåga genom att se många patienter med vanliga åkommor. Du får delta självständigt i primärjoursverksamheten på sjukhuset och är även husjour nattetid. Detta innebär att AT-läkaren får ta ett stort ansvar.

Alingsås lasarett upplevs av såväl patienter som medarbetare som ett trivsamt sjukhus. Vi är bra på närsjukvård, vi har bredd och fokuserar på helheten. Lasarettet har såväl öppen som sluten vård

Alingsås lasarett är en av sex förvaltningar som erbjuder AT-tjänstgöring inom Västra Götalandsregionen. Se länkar till höger.

Korta fakta

Stad

Alingsås.

Sjukhus

Alingsås lasarett.

Antal AT Block

9 per vårtermin.

Längd

21 månader.

Ingångslön

29 300 kr/mån enligt 2017 års nivå.

Lön efter 12 mån

Lönesamtal äger rum efter 12 månaders AT-tjänstgöring.

Studiepott

AT-läkaren deltar i AT-stämma, AT-forum och AT-resa till annat europeiskt land.

Betald AT-stämma

Arbetsgivaren bekostar kursavgift, boende och resa.

Antal anställda läkare

Ca 60 st.

Upptagningsområde

Ca 100 000.

Antal sökande/block

24 personer.

Jobba här

Mentor/handledare

En personlig/huvudavsnitt samt en huvudhandledare under hela AT-perioden.

Introduktion

Totalt 3 introduktionsveckor på 21 månader

Undervisning

1 timma/ vecka under terminerna och 4 heldagsutbildningar/år, under lasarettsåret. Schemalagd undervisning på psykiatrin och allmänmedicin.

Självstudier

Ja, dock ej under kirurgplaceringen. En dag före AT-provet.

Ledarskapsutbildning

Nej

Ensamma jourer

Ja, ensam husjour med stöd av bakjour.

Vårdcentralsplacering annan ort

Ja.

ST-tjänster

Finns.

Möjligheter till vikariat

Goda.

Obesatta tjänster

Nej.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen.

Sista ansökningsdatum

2017-10-02

Intervjuperiod

Vecka 41

Besked

Vecka 42

Start

2018-02-26 och 2018-05-28

Bo & leva

Personalbostad

Erbjuds ej.

Bostadsmarknad

Invånare i tätort

22 919.

Invånare i kommun

36 481.

Kommunikationer

Tåg, buss.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Studierektor för Alingsås lasarett

Harald Wängberg

harald.wangberg@vgregion.se

0322-22 60 00 (växel)

AT-chef

Yvonne Damm

yvonne.damm@vgregion.se

070-08 25 874

AT-koordinator

Vakant

Studierektor för Primärvården

Eva de Fine Licht

eva.de_fine_licht@vgregion.se

0302-371 00 (växel)

Studierektor för Psykiatri (SÄS)

Daniel Näslund

daniel.naslund@vgregion.se

Ansökan och mer information:

» Webbsida

Mer om AT i Västra Götalandsregionen:

Kungälvs sjukhus

NU-sjukvården NÄL och Uddevalla

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Skaraborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus

AT i Västra Götalandsregionen