Top Pic

Södra Älvsborgs Sjukhus (AT)

Uppdaterat 20170826

AT på Södra Älvsborgs sjukhus innebär att du får:

• En veckas sjukhusgemensam introduktion med bl.a.
- akutdagar i medicin
- avancerad hjärt/lungräddning
• Introduktion vid varje blockplacering
• En specifik AT-chef under hela tjänstgöringen
• Klinisk handledare på de olika placeringarna
• Praktisk träning i akutmedicin i simulatormiljö, 1 dag.
• Schemalagd utbildning i form av
- temaeftermiddagar en gång i månaden
- klinikförlagd utbildning
• AT-luncher en gång per månad med
- sjukhusövergripande studierektor/utbildningsledare
• Ett dialogforum för AT-utvecklingsarbete med
- studierektorer och utbildningsledare.
- representanter från AT-läkargruppen
• Utvärdering av tjänstgöringen efter varje placering.

SÄS bedriver akutsjukvård inom alla basspecialiteter. Verksamheten finns i huvudsak i Borås med viss verksamhet förlagd till Skene. Psykiatriska mottagningar finns i Borås och de kringliggande kommunerna. Inom alla områden bedrivs ett systematiskt utvecklingsarbete.

SÄS är en av sex förvaltningar som erbjuder AT-tjänstgöring inom Västra Götalandsregionen. Se länkar till höger.

Korta fakta

Stad

Borås

Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Antal AT Block

37/år.

Längd

21 månader

Ingångslön

29 300 kr/mån 2017 år nivå.

Lön efter 12 månaders anställningstid som AT-läkare

Individuell förhandling.

Studiepott

Ja

Betald AT-stämma

Studiepott.

Antal anställda läkare

400 st.

Upptagningsområde

297 000.

Antal sökande/block

14 sökande.

Jobba här

Mentor/handledare

Ja.

Introduktion

1 vecka gemensam +2-5 dagar inför varje block.

Arbetstid per vecka

40 timmar/vecka.

Undervisning

20 % av arbetstiden är planerad utbildning.

Självstudier

Aktivitetstid.

Ledarskapsutbildning

Studiepott.

Jourupplägg

Nej

Ensamma jourer

Nej

Vårdcentralsplacering annan ort

Förekommer.

ST-tjänster

Annonseras och erbjuds.

Möjligheter till vikariat

Goda

Obesatta tjänster

Nej.

Praktisk information

Kvalifikationer

Examen, godkända språkkunskaper och vid behov tillstånd från socialstyrelsen.

Sista ansökningsdatum

2017-10-04

Intervjuperiod

2017-10-09 och 2017-10-10

Besked

Erbjudande om tjänst startar 2017-10-12

Start

2018-02-19 och 2018-05-21.

Bo & leva

Personalbostad

Nej

Bostadsmarknad

God.

Invånare i tätort

70 000

Invånare i kommun

100 000.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Personaladministratör

Birgitta Ridderbjelke

birgitta.ridderbjelke@vgregio...

033-616-15 64

Studierektor

Jerker Nilson

jerker.nilson@vgregion.se

033-616 10 00

AT-chef

Valeri Strokan

valeri.strokan@vgregion.se

033-616 10 00

Ansökan och mer information:

» Webbsida

Mer om AT i Västra Götalandsregionen:

Alingsås Lasarett

Kungälvs sjukhus

NU-sjukvården NÄL och Uddevalla

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Skaraborgs Sjukhus

AT i Västra Götalandsregionen