Top Pic

Mälarsjukhuset i Eskilstuna (AT)

Uppdaterat 20180212

Välkommen att utveckla och utvecklas hos en av Sörmlands största arbetsgivare. Tillsammans skapar vi Sveriges friskaste län 2025!

Vår målsättning är att du som AT-läkare i Landstinget Sörmland ska få en klinisk utbildning av högsta kvalitet. Du ska få möjlighet att ta ansvar med gott handledar- och bakjoursstöd. Vi har en AT-organisation med AT-chefer, AT-studierektorer samt administratörer som arbetar med att bidra till din utbildning. AT-enheten arbetar aktivt med AT-utvärderingar bland annat via APT och ett mycket engagerat AT-råd.

Landstinget Sörmland har fyra sjukhus och 18 landstingsdrivna vårdcentraler som är fördelade på nio kommuner i länet.

På tre av sjukhusen finns möjlighet att söka AT-utbildning: Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett.

Vi söker AT-läkare två gånger per år. Höstens ansökningsperiod är öppen 180910-181003
Var gärna tidigt ute med ansökan.
Vi kallar löpande till intervju under ansökningstiden.

Välkommen att söka AT hos oss.


AT-tjänstgöringens omfattning
AT-tjänstgöringen omfattar 21 månader.
- Sex månader medicin
- Sex månader kirurgi (inkl ortopedi och anestesi)
- Tre månader psykiatri
- Sex månader primärvård

Introduktionsveckan
Introduktionsveckan innehåller information om sjukhuset och landstinget samt genomgångar av viktigare medicinska och administrativa rutiner. De nya AT-läkarna får också tillfälle att träffa andra AT-läkare, fackliga representanter, studierektorerna och ledning.

Handledning
På varje placering finns en personlig handledare som ansvarar för AT-läkarens utbildning. Studierektorerna är också tillgängliga för samtal, råd och stöd vid behov.

Utbildning
En eftermiddag i veckan avsätts för utbildning, handledning,seminarieverksamhet eller enskilda studier. Utbildning i försäkringsmedicin och vitala funktioner samt deltagande i AT-stämman, Läkemedelsforumkonferens ingår också under AT-perioden.

Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2018-10-03
Vi har som krav att till ansökan bifoga två skriftliga referenser (rekommendationsbrev)
På vår hemsida www.landstingetsormland.se och
Jobba hos oss kan du också läsa mer om att göra sin AT i Sörmland.

Korta fakta

Stad

Eskilstuna.

Sjukhus

Mälarsjukhuset.

Antal AT Block

16 block

Längd

21 månader

Ingångslön

31 400-32 400 kr/mån (enligt 2018 års nivå)

Studiepott

Erbjuds ej

Betald AT-stämma

Ja, inkl resa i mån av plats

Antal anställda läkare

Ca 270 st

Antal sökande/block

Ca 20 kandidater.

Jobba här

Mentor/handledare

Namngiven handledare på varje klinik.AT- chefen är huvudhandledare.

Introduktion

2 veckor

Arbetstid per vecka

40 tim

Undervisning

4 tim/vecka

Ledarskapsutbildning

Nej

Ensamma jourer

Mellanjour på sjukhuset för alla kliniker, undantag Psykiatrin som har väl fungerande bakjour.

Vårdcentralsplacering annan ort

Ja

ST-tjänster

Finns.

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

Ja

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen, alternativt beslut om behörighet från Socialstyrelsen.

Sista ansökningsdatum

9 september-3 oktober

Intervjuperiod

Sker löpande

Besked

Snarast möjligt efter intervjuperioden

Start

Februari och maj 2018

Bo & leva

Personalbostad

Finns

Bostadsmarknad

OK

Invånare i tätort

ca 65 000.

Invånare i kommun

ca 100 000

Kommunikationer

Goda, ca 1 timme till Stockholms C.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

HR- specialist

Martina Gustavsson

martina.gustavsson@dll.se

016- 10 31 10

AT-chef

Anna-Clara Sterne

anna-clara.sterne@dll.se

070-654 80 79

Studierektor/primärvård

Marek Slomski

(Vxl) 016-10 30 00

Studierektor/slutenvård

Oskar Eriksson

oskar.eriksson@dll.se

(Vxl) 016-10 30 00

Studierektor/primärvård

Rolf Bergström

(Vxl) 016-10 30 00

Ansök här:

» Webbsida