Top Pic

Helsingborgs Lasarett (AT)

Uppdaterat 20180828

Gör skillnad. Varje dag.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Den nya förvaltningen Skånevård Sund samlar de tidigare förvaltningarna Ängelholms sjukhus, Helsingsborgs lasarett, Lasarettet i Landskrona, Lasarettet Trelleborg, Psykiatri Skåne och del av Primärvården Skåne (28 vårdcentraler, BVC och MVC, Centrum för Primärvårdsforskning samt Flyktinghälsan) med totalt 8 100 medarbetare.

Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra specialiserade akutsjukhus. Hit kommer patienter som är i behov av specialiserad akutsjukvård och vissa planerade operationer från hela nordvästra Skåne. Lasarettet ansvarar även för delar av närsjukvården.

Läs mer om AT vid Helsingborgs lasarett under Forskning & Utbildning, www.helsingborgslasarett.se

Korta fakta

Stad

Helsingborg.

Sjukhus

Förvaltning Sund/ Helsingborgs Lasarett.

Antal AT Block

13 (därav 3- Forskarblock)

Längd

18 månader (ytterligare 6 mån för forskarblock)

Ingångslön

29 500 kr/månad (2018 års ingångslön)

Lön efter 12 mån

Efter 12 månader lönesättning individuellt och differentierat.

Studiepott

Erbjuds ej.

Betald AT-stämma

Nej, Region Skåne anordnar AT-tinget som är motsvarande

Antal anställda läkare

Ca 400.

Upptagningsområde

Ca 250 000.

Antal sökande/block

Ca 10 kandidater.

Jobba här

Mentor/handledare

Vi erbjuder en individuell handledare inom varje placering samt, om så önskas, en individuell mentor för hela AT tiden.

Introduktion

1 vecka.

Arbetstid per vecka

40 timmar.

Undervisning

4 tim/vecka schemalagd undervisning/utbildning.

Självstudier

Ingår.

Ledarskapsutbildning

Ja

Jourupplägg

Olika inom resp. block.

Vårdcentralsplacering annan ort

Placeringar sker inom Helsingborg; Påarp Bjuv eller Höganäs.

Möjligheter till vikariat

Varierande.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen.

Sista ansökningsdatum

24 september 2018

Intervjuperiod

2-4 oktober 2018

Besked

9 oktober 2018

Start

25 februari 2019

Bo & leva

Personalbostad

Erbjuds ej.

Bostadsmarknad

Svår i de centrala delarna av Helsingborg

Invånare i tätort

ca 100 000

Invånare i kommun

ca 124 000.

Kommunikationer

Tåg Lund/Malmö m.m. och bussar inom kommunen.

Bilagor & länkar

Bilagor

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

AT-chef

Veronica Milos Nymberg

veronica.milosnymberg@skane.se

Studierektor Kir/Ort

Tomas Vedin

tomas.vedin@skane.se

Studierektor Akutmedicin

Andreas Lindegren

andreas.lindegren@skane.se

Studierektor Psykiatri

Gisela Larmark

gisela.larmark@skane.se

Studierektor Primärvård

Anna Jarslund Broman

anna.jarslundbroman@skane.se

Studierektor Internmedicin

Marie Rosenkvist

marie.rosenkvist@skane.se

Ansök här:

» Webbsida