Top Pic

Nyköpings lasarett (AT)

Uppdaterat 20170914

Välkommen att utveckla och utvecklas hos en av Sörmlands största arbetsgivare. Tillsammans skapar vi Sveriges friskaste län 2025!

Landstinget Sörmland omfattar tre sjukhus och 18 landstingsdrivna vårdcentraler, fördelade på nio kommuner i länet. Inom hälso- och sjukvården i Landstinget Sörmland finns cirka 7 000 anställda.
AT-utbildning bedrivs på alla tre sjukhusen: Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett. AT läkaren är en viktig länk i vår verksamhet och vi har en kontinuerlig dialog med våra AT-läkare för att utveckla och förbättra utbildningen.
Möjlighet till klinisk forskning finns via FoU Centrum och Centrum för klinisk forskning Sörmland (CKFD) som är en verksamhet inom Medicinska fakulteten vid Uppsala Universitet.

AT-tjänstgöringens omfattning
AT-tjänstgöringen omfattar 21 månader.
- Sex månader medicin
- Sex månader kirurgi (inkl ortopedi och anestesi)
- Tre månader psykiatri
- Sex månader primärvård

Kirurgi och ortopediplaceringen för AT-läkarna från Kullbergska Sjukhuset Katrineholm kommer att vara på Nyköpings Lasarett.

Introduktionsveckan
Introduktionsveckan innehåller information om sjukhuset och landstinget samt genomgångar av viktigare medicinska och administrativa rutiner. De nya AT-läkarna får också tillfälle att träffa andra AT-läkare, fackliga representanter, studierektorerna och ledning.

Handledning
På varje placering finns en personlig handledare som ansvarar för AT-läkarens utbildning. Studierektorerna är också tillgängliga för samtal, råd och stöd vid behov.

Utbildning
En eftermiddag i veckan avsätts för utbildning, handledning,
seminarieverksamhet eller enskilda studier. Utbildning i försäkringsmedicin och vitala funktioner samt deltagande i AT-stämman, Läkemedelsforumkonferens ingår också under AT-perioden.

Efter AT
Möjlighet att förlänga sin AT-tjänstgöring med tre månader inom vissa specialiteter. Stora möjligheter att fortsätta med ST finns.

Välkommen med din ansökan,inklusvie CV, senast 2017-10-04
Vi har som krav att till ansökan bifoga två skriftliga referenser.
På vår hemsida www.landstingetsormland.se och Jobba hos oss kan du också läsa mer om att göra sin AT i Sörmland.

Korta fakta

Stad

Nyköping.

Sjukhus

Nyköpings lasarett.

Antal AT Block

8 block

Längd

21 månader.

Ingångslön

31 400 kr/månad (enligt 2018 års nivå)

Studiepott

Erbjuds ej.

Betald AT-stämma

Ja, inklusive resa i mån av plats

Antal anställda läkare

Ca 160.

Upptagningsområde

Ca 85 000.

Antal sökande/block

104/6 dvs 17

Övrigt:

Möjlighet till tre månaders tjänstgöring på valfri klinik efter 21 månader. AT läkarna får gå kursen Vitala funktioner samt deltar med övernattning på mellansvenskt läkemedelsforum. Möjlighet att efter särskild överenskommelse bedriva forskning under AT

Jobba här

Mentor/handledare

AT chef är huvudhandledare. 1 personlig handledare på varje placering

Introduktion

1 vecka.

Undervisning

4 timmar/vecka.

Självstudier

Ingår i undervisningstid.

Ledarskapsutbildning

Nej

Jourupplägg

Nattjour.

Ensamma jourer

Ja, med bakjour i hem.

Vårdcentralsplacering annan ort

Gnesta, Trosa, Oxelösund.

ST-tjänster

Goda möjligheter

Möjligheter till vikariat

Goda.

Obesatta tjänster

Ett fåtal.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen, alternativt socialstyrelsens legitimationsvillkor.

Sista ansökningsdatum

4 oktober 2017

Intervjuperiod

Sker löpande

Besked

snarast möjligt

Start

uppdateras inom kort

Bo & leva

Personalbostad

Finns att hyra

Bostadsmarknad

Tämligen svår.

Invånare i tätort

C:a 35 000.

Invånare i kommun

C:a 50 000.

Kommunikationer

Goda.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

HR- Specialist

Pernilla Egeland

Pernilla.egeland@dll.se

072-143 13 94.

Studierektor/slutenvård

Iwona Zalewska

(Vxl) 0155- 24 50 00

Studierektor/primärvård

Tommy Bromander

(vxl) 0155-24 50 00

AT- chef

Stina Schell

stina.schell@dll.se

Ansök här:

» Webbsida