Top Pic

Nyköpings lasarett (AT)

Uppdaterat 20180905

Välkommen att utveckla och utvecklas hos en av Sörmlands största arbetsgivare. Tillsammans skapar vi Sveriges friskaste län 2025!

Vår målsättning är att du som AT-läkare i Landstinget Sörmland ska få en klinisk utbildning av högsta kvalitet. Du ska få möjlighet att ta ansvar med gott handledar- och bakjoursstöd. Vi har en AT-organisation med AT-chefer, AT-studierektorer samt administratörer som arbetar med att bidra till din utbildning. AT-enheten arbetar aktivt med AT-utvärderingar bland annat via APT och ett mycket engagerat AT-råd.

Landstinget Sörmland har fyra sjukhus och 18 landstingsdrivna vårdcentraler som är fördelade på nio kommuner i länet.

På tre av sjukhusen finns möjlighet att söka AT-utbildning: Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett.

Vi söker AT-läkare två gånger per år. Höstens ansökningsperiod är öppen 180910-181003
Var gärna tidigt ute med ansökan.
Vi kallar löpande till intervju under ansökningstiden.


Välkommen att söka AT hos oss.

AT-tjänstgöringens omfattning
AT-tjänstgöringen omfattar 21 månader.
- Sex månader medicin
- Sex månader kirurgi (inkl ortopedi och anestesi)
- Tre månader psykiatri
- Sex månader primärvård

Introduktionsveckan
Introduktionsveckan innehåller information om sjukhuset och landstinget samt genomgångar av viktigare medicinska och administrativa rutiner. De nya AT-läkarna får också tillfälle att träffa andra AT-läkare, fackliga representanter, studierektorerna och ledning.

Handledning
På varje placering finns en personlig handledare som ansvarar för AT-läkarens utbildning. Studierektorerna är också tillgängliga för samtal, råd och stöd vid behov.

Utbildning
En eftermiddag i veckan avsätts för utbildning, handledning,seminarieverksamhet eller enskilda studier. Utbildning i försäkringsmedicin och vitala funktioner samt deltagande i AT-stämman, Läkemedelsforumkonferens ingår också under AT-perioden.


Välkommen med din ansökan,inklusive CV, senast 2018-10-03
Vi har som krav att till ansökan bifoga två skriftliga referenser (rekommendationsbrev)
På vår hemsida www.landstingetsormland.se och
Jobba hos oss kan du också läsa mer om att göra sin AT i Sörmland.

Korta fakta

Stad

Nyköping.

Sjukhus

Nyköpings lasarett.

Antal AT Block

8 block

Längd

21 månader.

Ingångslön

31 400-32 400 kr/månad (enligt 2018 års nivå)

Studiepott

Erbjuds ej.

Betald AT-stämma

Ja, inklusive resa i mån av plats

Antal anställda läkare

Ca 160.

Upptagningsområde

Ca 85 000.

Antal sökande/block

92 sökande på 8 block

Övrigt:

AT läkarna får gå kursen Vitala funktioner samt deltar med övernattning på mellansvenskt läkemedelsforum. Möjlighet att efter särskild överenskommelse bedriva forskning under ATAT

Jobba här

Mentor/handledare

AT chef är huvudhandledare. 1 personlig handledare på varje placering

Introduktion

1 vecka.

Undervisning

4 timmar/vecka.

Självstudier

Ingår i undervisningstid.

Ledarskapsutbildning

Nej

Jourupplägg

Nattjour.

Ensamma jourer

Ja, med bakjour i hem.

Vårdcentralsplacering annan ort

Gnesta, Trosa, Oxelösund.

ST-tjänster

Goda möjligheter

Möjligheter till vikariat

Goda.

Obesatta tjänster

Ett fåtal.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen, alternativt Socialstyrelsens legitimationsvillkor.

Sista ansökningsdatum

3 oktober 2018

Intervjuperiod

Sker löpande

Besked

snarast möjligt

Start

februari och maj 2019

Bo & leva

Personalbostad

Finns att hyra

Bostadsmarknad

Tämligen svår.

Invånare i tätort

C:a 35 000.

Invånare i kommun

C:a 50 000.

Kommunikationer

Goda.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

HR- Specialist

Lisa Bohm

lisa.bohm@dll.se

072-143 13 94.

Studierektor/slutenvård

Andreas Höög

(Vxl) 0155- 24 50 00

Studierektor/primärvård

Tommy Bromander

(vxl) 0155-24 50 00

AT- chef

Stina Schell

stina.schell@dll.se

Ansök här:

» Webbsida