Top Pic

Capio St. Görans Sjukhus (AT)

Uppdaterat 20170908

AT-tjänstgöringen på Capio S:t Görans Sjukhus startar fyra gånger per år vecka 10, 22, 36, 48. Vid varje tillfälle anställs elva nya AT-läkare för en period om ca 21 månader varav tolv månader genomförs på Capio S:t Görans sjukhus och nio månader inom Stockholms läns landstings sjukvårdsområde.

Anställnings- och lönevillkor regleras av Svenska Kommun och Landstingsförbundets kollektivavtal med Läkarförbundet. Lönesättning regleras genom kollektivavtal med Stockholms läkarförening. Lägsta lön är 30000 kr/månad och för dig som är disputerad med doktorsexamen utgår ytterligare 1 500 kr per månad.

Capio S:t Görans Sjukhus
Opererande specialiteter 6 månader. Avsnittet innehåller kirurgi, ortopedi samt en vecka anestesi. Tjänstgöringen börjar med sjukhusgemensam samt kirurgisk introduktion måndag till och med följande veckas måndag. Du kommer att ha en personlig handledare under din placering. Kontinuerlig utbildning ingår i tjänsten. Utöver klinisk handledning under arbetet ges tre timmars undervisningstillfällen per vecka varav ett sköts av AT-läkarna själva. Knappt hälften av tjänstgöringen sker på akutmottagning med dag- eller nattjänstgöring.

Nattjänstgöring sker i form av nattjoursveckor. Du kommer aldrig att tjänstgöra ensam då det alltid finns specialister alternativt ST-läkare i slutet av sin utbildning samtidigt i tjänst.

Internmedicin 6 månader, även här startar tjänstgöringen med en introduktion. Du kommer att få en personlig handledare. Kontinuerlig utbildning ingår i tjänsten i form av klinisk handledning och teoretisk undervisning enligt nedan. Du tjänstgör cirka 40 % av tiden på akutmottagning dag och natt och resterande tid på vårdavdelningar. Du tjänstgör inte ensam på akutmottagningen utan har dygnet runt tillgång till handledning av erfaren internmedicinare eller senior ST-läkare.

Norra Stockholms psykiatri ca 3 månader
Tjänstgöringen sker vid Norra Stockholms psykiatri med avdelningar på S:t Görans sjukhusområde. Från och med juni 2013 ingår en vecka på Beroendecentrum. Norra Stockholms psykiatri är en stor klinik med ett upptagningsområde på ca 271 000 vuxna, vilket spänner över innerstaden norr om Slussen, Bromma, Ekerö, Hässelby och Vällingby. Slutenvården är förlagd till S:t Görans Sjukhus.
Tre introduktionsdagar inleder tjänstgöringen inom Norra Stockholms psykiatri. Kontinuerlig klinisk handledning ingår, och för den som önskar det ordnas även en personlig handledare. Placeringarna utgörs i normalfallet av en längre placering på en psykiatrisk vårdavdelning och 3-4 veckors akuttjänstgöring dagtid.
Jourtjänstgöring kväll/helg/natt ingår för närvarande inte i tjänstgöringen men kan komma att ändras. Tidigare erfarenhet av psykiatri ger möjlighet till anpassad tjänstgöring.Välkommen med din ansökan!

Korta fakta

Stad

Stockholm.

Sjukhus

Capio S:t Görans Sjukhus.

Antal AT Block

22 block per termin.

Längd

21 månader.

Ingångslön

30.000 kr/mån enligt 2017 års nivå.

Lön efter 18 mån

Tarifflön med höjning var tolfte tjänstgöringsmånad efter läkarexamen. Doktorsexamen ger ytterligare tillägg om 1 500 kr/mån.

Studiepott

Ja, 10000kr för sjukhusåret.

Betald AT-stämma

Studiepott under primärvårdsplacering på 7500kr som kan användas till AT-stämman.

Antal anställda läkare

Ca 345 ( inkl AT- läkare)

Upptagningsområde

Ca 450 000.

Antal sökande/block

19 st.

Jobba här

Mentor/handledare

Övergripande AT-studierektor och handledare för varje block.

Introduktion

En veckas introduktion för varje block.

Arbetstid per vecka

40 timmar.

Undervisning

3-4 timmar per vecka.

Självstudier

Inga schemalagda.

Ledarskapsutbildning

Nej

Jourupplägg

Dag/nattjourer i jourteam.

Ensamma jourer

Ingen ensam jour.

Vårdcentralsplacering annan ort

Nej.

ST-tjänster

Stort antal rekryteras bland AT-läkarna.

Möjligheter till vikariat

Sällan förekommande.

Obesatta tjänster

Välbemannat.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen.

Sista ansökningsdatum

1 oktober.

Intervjuperiod

Vecka 41.

Besked

13 oktober.

Start

27/11 2017.

Bo & leva

Personalbostad

Nej.

Bostadsmarknad

Tuff.

Invånare i tätort

ca 1250 000

Invånare i kommun

ca 900 000

Kommunikationer

Finns.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

HR-konsult

Petra Elisson

petra.elisson@capiostgoran.se

08-58 70 20 23

Studierektor

Arin Malkomian

arin.malkomian@capiostgoran.se

08-58 70 36 90

Ansök här:

» Webbsida