Top Pic

Kungälvs sjukhus (AT)

Uppdaterat 20170907

Som AT på Kungälvs sjukhus får du en bred erfarenhet av kliniskt vardagsarbete och nära kontakt kolleger emellan. Här finns närhet, kompetens och en vilja att ta hand om dig som AT-läkare.

Vi erbjuder bland annat utbildning i akutmedicin, personlig handledning enligt utarbetat handledarprogram, schemalagd utbildning, AT-forum och AT-stämma, internatdagar med utbildning i bl a ledarskap och patientmötet, reflektionsgrupper under hela sjukhusplaceringen, AHLR, EKG-dag, och återkommande studieresa.

Kungälvs sjukhus är ett medelstort sjukhus, två mil norr om Göteborg. Vi är ett länsdelssjukhus med akutverksamhet dygnet runt. Här finns enheter för allmänkirurgi, ortopedi, anestesi, internmedicin, geriatrik-rehab, psykiatri och radiologi.

Kungälvs sjukhus är en av sex förvaltningar som erbjuder AT-tjänstgöring inom Västra Götalandsregionen. Se länkar till höger.

Korta fakta

Stad

Kungälv.

Sjukhus

Kungälvs sjukhus.

Antal AT Block

9 st.

Längd

21 månader.

Ingångslön

29 300 ( 2017 års nivå).

Lön efter 12 mån

Individuell löneförhandling enligt antagna lönekriterier.

Studiepott

ca 20000 kr, som bl a används till ledarskapsutbildningar och olika kompetensutvecklingsinsatser.

Betald AT-stämma

Ja, en gång under AT-tjänstgöring.

Antal anställda läkare

ca 180 tillsvidareanställda.

Upptagningsområde

ca 123 000.

Antal sökande/block

30 kandidater.

Jobba här

Mentor/handledare

En personlig handledare vid varje placering samt grupphandledning.

Introduktion

2 veckor.

Arbetstid per vecka

40 tim/vecka.

Undervisning

En undervisningsdag/månad, årliga heldagar med EKG-tolkning, en heldag med försäkringsmedicin mm

Självstudier

Inga schemalagda på sjukhusplaceringen, men 4 tim/vecka på VC-placeringen.

Ledarskapsutbildning

Tre två-dagarsinternat, så kallade ”Fokusdagar”. Två dagar har fokus på ledarskap och organisation, 2 dagar har fokus på patientmötande och samtalsteknik, samt 2 dagar har fokus på samhälle och omvärld.

Jourupplägg

Inslussning i klinikens jourschema. Initialt förstärkningsjourer, därefter em jourer, helg och slutligen natt.

Ensamma jourer

Medicin och kir/ort: Ja, med legitimerad mellanjour på huset. Psyk: Inga nattjourer.

Vårdcentralsplacering annan ort

VC-placering ingår i det utannonserade AT-blocket, placering är kopplad direkt till AT-blocket.

ST-tjänster

Erbjuds, men kan inte utlovas till alla.

Möjligheter till vikariat

Varierande.

Obesatta tjänster

Finns ej.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen och vid behov tillstånd från socialstyrelsen.

Sista ansökningsdatum

4 oktober 2017.

Intervjuperiod

10-12 oktober 2017.

Besked

Kallelse till intervju 9 oktober 2017. Besked om tjänst 16 oktober 2017.

Start

4 block startar 12 februari och 4 block startar 14 maj 2018.

Bo & leva

Personalbostad

Nej.

Bostadsmarknad

Relativt god.

Invånare i tätort

Ca 18 000.

Invånare i kommun

ca 42 000.

Kommunikationer

Bra.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Personaladministratör

Anita Hellström

anita.hellstrom@vgregion.se

0303-987 74

Studierektor Närhälsan

Jannike Norström

jannike.norstrom@vgregion.se

0700-822301

Studierektor

Valdemar Erling

valdemar.erling@vgregion.se

0303-98 566

Ansökan och mer information:

» Webbsida

Mer om AT i Västra Götalandsregionen:

Alingsås Lasarett

NU-sjukvården NÄL och Uddevalla

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Skaraborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus

AT i Västra Götalandsregionen