Top Pic

Hallands sjukhus Halmstad (AT)

Uppdaterat 20170825

Vi satsar på våra AT-läkare! Som AT-läkare i Halland kommer du till ett av två tillräckligt stora sjukhus för att innehålla de flesta specialiteter och subspecialiteter, men ändå inte större än att det går lätt att få överblick och knyta kontakter. Region Halland har höga ambitioner när det gäller att erbjuda bra utbildning till alla sina läkare med väl utbildade handledare. Vi har byggt upp en tydlig AT organisation på båda sjukhusen med AT-läkarchef och engagerade studierektorer i såväl slutenvård som i närsjukvården och psykiatrin.

Hallands sjukhus Halmstad satsar på en god arbetsmiljö och arbetsgemenskap för AT-läkarna. En eftermiddag i veckan ägnas åt utbildning för AT-läkarna där grupphandledning ingår genom hela AT. Som komplement finns en utbildningspott. Vi uppmuntrar klinisk forskning och erbjuder en kurs i grundläggande forskningsmetodik.

Sjukhuset ligger mitt i Halmstad med utsikt över både stad och hav. Det är ett komplett akutsjukhus som ger specialistvård dygnet runt. Det är också Hallands största arbetsplats.

Välkommen hit!

Korta fakta

Stad

Halmstad.

Sjukhus

Hallands Sjukhus, Halmstad.

Antal AT Block

12 st/termin.

Längd

21 månader.

Ingångslön

30.000 kr/mån i 2017-års nivå.

Studiepott

15 000 kr.

Betald AT-stämma

Nej men kan använda potten.

Antal anställda läkare

Ca 350.

Upptagningsområde

Ca 150 000.

Antal sökande/block

23 kandidater.

Jobba här

Mentor/handledare

Ja, på varje placering.

Introduktion

2 veckor

Arbetstid per vecka

40 tim/vecka i snitt.

Undervisning

4 timmar per vecka.

Självstudier

Ingår i utbildningsprogrammet.

Ledarskapsutbildning

Ja, AT-LIV (4 dagar).

Ensamma jourer

Nej.

Vårdcentralsplacering annan ort

Ja, i södra Halland.

ST-tjänster

Möjlighet, beroende på aktuellt behov.

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

Få.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen, erfarenhet från vik eller forskning är en bra merit.

Sista ansökningsdatum

2017-10-04

Intervjuperiod

2017-10-09- -11

Besked

2017-10-13

Start

2018-02-19 och 2018-05-21

Bo & leva

Personalbostad

Ej tillgänglig.

Bostadsmarknad

Långa väntetider, särskilt centralt.

Invånare i tätort

ca 65 000.

Invånare i kommun

Kring 100.000

Kommunikationer

Buss går kontinuerligt till sjukhuset i Halmstad under dag och kvällstid.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Studierektor

Anders Bengtsson

anders.bengtsson@regionhallan...

vx 035-131 000

Personaladministratör

Yvonne Johnelius

yvonne.johnelius@regionhallan...

035-131140

AT-chef

Lisbet Kahlmeter

lisbet.kahlmeter@regionhallan...

035-13 11 19

ANSÖKAN

Klicka på länken nedan:

» Webbsida

Läs mer om AT i Region Halland:

» Webbsida