Profil

Top Pic

Södra Älvsborgs Sjukhus (AT)

Uppdaterat 20180202

AT på Södra Älvsborgs sjukhus innebär att du får:

• En veckas sjukhusgemensam introduktion med bl.a.
- akutdagar i medicin
- avancerad hjärt/lungräddning
• Introduktion vid varje blockplacering
• En specifik AT-chef under hela tjänstgöringen
• Klinisk handledare på de olika placeringarna
• Praktisk träning i akutmedicin i simulatormiljö, 1 dag.
• Schemalagd utbildning i form av
- temaeftermiddagar en gång i månaden
- klinikförlagd utbildning
• AT-luncher en gång per månad med
- sjukhusövergripande studierektor/utbildningsledare
• Ett dialogforum för AT-utvecklingsarbete med
- studierektorer och utbildningsledare.
- representanter från AT-läkargruppen
• Utvärdering av tjänstgöringen efter varje placering.

SÄS bedriver akutsjukvård inom alla basspecialiteter. Verksamheten finns i huvudsak i Borås med viss verksamhet förlagd till Skene. Psykiatriska mottagningar finns i Borås och de kringliggande kommunerna. Inom alla områden bedrivs ett systematiskt utvecklingsarbete.

SÄS är en av sex förvaltningar som erbjuder AT-tjänstgöring inom Västra Götalandsregionen. Se länkar till höger.

Korta fakta

Stad

Borås

Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Antal AT Block

19 st.

Längd

21 månader

Ingångslön

29 600.

Lön efter 12 månaders anställningstid som AT-läkare

Individuell förhandling.

Studiepott

Ja

Betald AT-stämma

Nej.

Antal anställda läkare

400 st.

Upptagningsområde

297 000.

Antal sökande/block

14 sökande.

Jobba här

Mentor/handledare

Ja.

Introduktion

1 vecka gemensam +2-5 dagar inför varje block.

Arbetstid per vecka

40 timmar/vecka.

Undervisning

20 % av arbetstiden är planerad utbildning.

Självstudier

Aktivitetstid.

Ledarskapsutbildning

Nej.

Jourupplägg

Nej

Ensamma jourer

Nej

Vårdcentralsplacering annan ort

Förekommer.

ST-tjänster

Annonseras och erbjuds.

Möjligheter till vikariat

Goda

Obesatta tjänster

Nej.

Praktisk information

Kvalifikationer

Examen, godkända språkkunskaper och vid behov tillstånd från socialstyrelsen.

Sista ansökningsdatum

2018-03-07

Intervjuperiod

2018-03-12 & 2018-03-13

Besked

2018-03-15 alternativt 2018-03-16 börjar vi lämna besked.

Start

2018-08-20 & 2018-11-19

Bo & leva

Personalbostad

Nej

Bostadsmarknad

God.

Invånare i tätort

70 000

Invånare i kommun

100 000.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Personaladministratör

Birgitta Ridderbjelke

birgitta.ridderbjelke@vgregion.se

033-616-15 64

Studierektor

Jerker Nilson

033-616 10 00

AT-chef

Valeri Strokan

valeri.strokan@vgregion.se

033-616 10 00

Ansökan och mer information:

» Webbsida

Mer om AT i Västra Götalandsregionen:

Alingsås Lasarett

Kungälvs sjukhus

NU-sjukvården NÄL och Uddevalla

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Skaraborgs Sjukhus

AT i Västra Götalandsregionen