Profil

Södra Älvsborgs Sjukhus (AT)

Uppdaterat 20180831

SAKNAR INFO

Korta fakta

Stad

Borås

Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Antal AT Block

Längd


Ingångslön

Lön efter 12 månaders anställningstid som AT-läkare

Studiepott

Betald AT-stämma

Antal anställda läkare

Upptagningsområde

Antal sökande/block

Jobba här

Mentor/handledare

Introduktion


Arbetstid per vecka

Undervisning

Självstudier

Ledarskapsutbildning


Jourupplägg

Ensamma jourer

Vårdcentralsplacering annan ort


ST-tjänster

Möjligheter till vikariat

Obesatta tjänster

Praktisk information

Kvalifikationer

Sista ansökningsdatum


Intervjuperiod

Besked

Start

Bo & leva

Personalbostad

Bostadsmarknad

Invånare i tätort

Invånare i kommun

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus