Profil

Top Pic

Skaraborgs Sjukhus, Sjukhuset i Lidköping (AT)

Sjukhuset i Lidköping (SiL) ingår tillsammans med Kärnsjukhuset i Skövde (KSS), sjukhuset i Falköping och Mariestad, i Skaraborgs Sjukhus (SkaS). SiL är ett länsdelssjukhus och är såsom KSS ett akutsjukhus med flera olika specialistområden.

Som AT läkare på SiL får du redan tidigt ett relativt stort självständigt ansvar i handläggningen av patienter, men hela tiden under handledning och med mer erfarna kollegor nära till hands. Förutom bra kollegialt stöd, bra lön och andra förmåner erbjuder vi dessutom nyanställda AT-läkare en "gratis" studieresa (kostnaden debiteras inte dina utbildningspengar).

Korta fakta

Stad

Lidköping.

Sjukhus

Sjukhuset i Lidköping.

Antal AT Block

16 st/år.

Längd

21 månader (24 månader för specialdesignade AT-platser).

Ingångslön

Fn 27 000 kr/månad.

Lön efter 18 mån

29 000 kr/månad.

Studiepott

20 000 kr som är personliga, och 18 externa utbildningsdagar att användas till auskultationer, kurser, konferenser, AT-stämma, AT-studieresa (varje år) och dylikt.

Betald AT-stämma

Ja, debiteras dina utbildningspengar.

Antal anställda läkare

Ca 60.

Upptagningsområde

Ca 85 000.

Antal sökande/block

14 kandidater.

Jobba här

Mentor/handledare

En personlig/huvudavsnitt samt 2 AT-lotsar under hela AT:n.

Introduktion

1 vecka.

Arbetstid per vecka

40 tim, flextid tillämpas.

Undervisning

2 tim/vecka samt en hel vecka.

Självstudier

Två dagar i samband med AT-tentamen.

Ledarskapsutbildning

Planering pågår, men ingår ej i dagsläget, utbildningspengarna kan givetvis användas.

Jourupplägg

Egna primärjourer på placeringarna inom både medicin-, kirurgi och allmänmedicin dock först, när vi bedömt dig ha tillräcklig erfarenhet för detta.

Ensamma jourer

Ensam nattjour (frivillig).

Vårdcentralsplacering annan ort

Du väljer själv vilken certifierad vårdcentral du vill vara vid, det finns många att välja på, både i tätort och landsbygd.

ST-tjänster

Vakanser finns inom flera specialiteter.

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

Nej.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen vid tillträdet.

Sista ansökningsdatum

6 oktober 2010.

Intervjuperiod

Anställningsintervjuer sker måndag till torsdag vecka 41.

Besked

Besked lämnas till alla som varit på anställningsintervju, via mail på eftermiddagen den 15 oktober.

Start

AT:n startar med gemensam introduktionsvecka den 31 januari 2011 (vecka 5), därefter flexibelt startdatum under våren.

Bo & leva

Personalbostad

Sjukhuset hyr ut ett fåtal möblerade lägenheter för anställd personal.

Bostadsmarknad

Ganska bra.

Invånare i tätort

25 000.

Invånare i kommun

37 900.

Kommunikationer

Direkttåg till Göteborg avgår med två turer/dag måndag till lördag, restid 1,5 timme. Till Stockholm är restiden 3,5 timmar. Med bil via E20 söderut är det 14 mil till Göteborg. Norrut till Stockholm är det 35 mil.

Väntetid dagisplats

Kontakta Lidköpings kommun.

Bilagor & länkar

Bilagor

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Övergrip. studierektor (AT/ST)

Magnus Boustedt

magnus.boustedt@vgregion.se

(vxl) 0510-850 00

AT-handläggare

Annelie Andersson

annelie.andersson@vgregion.se

0510-85201

Övergrip. studierektor (Primärvård)

Pia Steffensen

pia.steffensen@vgregion.se

(vxl) 0510-850 00

ANSÖKAN

Klicka på länken nedan för att gå till skaraborgsdoktor.nu:

» Webbsida